Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Potrzebujecie Państwo pomocy adwokata w sprawie związanej z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych? W ramach tej dziedziny prowadzę sprawy o:

  • zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia za nadgodziny,
  • przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  • sprostowanie świadectwa pracy,
  • przyznanie/stwierdzenie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

 

Dokument