Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to dziedzina, która reguluje, ogólnie mówiąc, działalność administracyjną. W przypadku Klientów kancelarii najczęściej udzielane jest wsparcie prawne związane ze sporządzaniem odwołań od wszelkiego rodzaju decyzji administracyjnych czy też skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Kodeks prawa administracyjnego