Usługi prawne

Dla Klientów kancelarii świadczę usługi prawne związane z doradztwem, jak i reprezentowaniem Mocodawców przez sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym czy sądami administracyjnymi. Jako pełnomocnik występuję w Państwa imieniu także przed innego rodzaju organami administracyjnymi.

Oferuję porady prawne dla Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Działam w zakresie różnych gałęzi prawa, w tym rodzinnego czy cywilnego. Spotkania z Klientami odbywają się po wcześniejszym umówieniu.